Oy Lindeman Ab

Oy Lindeman Ab grundades av agronom Aino Gustaf Lindeman den 1 juli 1895. Under de första verksamhetsåren ägnade man sig åt handel med bl. a. spannmål, salt och petroleum. I början av 1900-talet inleddes nättillverkningen vid Brändösund i Vasa eller på den tiden Nikolaistad.


Vasa Fisknätfabrik grundades år 1908. Verksamheten expanderade och 1920 byggdes en ny fabrik i Dragnäsbäck. Under femtiotalet inleddes experiment med nya syntetiska material som så småningom helt slog ut bomull och lin. Dubbelknutsmaskinerna konstruerades och samtidigt inleddes även tillverkning av trålar, ryssjor m.m.


Under sjuttiotalet utvecklades maskiner och metoder för maskinell montering av nät och Replotfabriken byggdes. Idag är verksamheten i sin helhet koncentrerad till Replot.


Utvecklingen av material, maskiner, metoder och produkter är kontinuerlig. Just nu är nya miljövänliga ekoprodukter högaktuella i produktsortimentet.

[videojs_video url=”https://lindeman.fi/wp-content/uploads/2016/02/youtube_1080p_to_720p.mp4″ webm=”https://lindeman.fi/wp-content/uploads/2016/02/youtube_1080p_to_720p.webm” poster=”https://lindeman.fi/wp-content/uploads/2015/05/IMG_9575.jpg”]

Köp nu
Köp nu